Adresy Sądów - treść

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
ul. Energetyczna 4
53-330 Wrocław
 
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Aleja Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra
 
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21
58-500 Jelenia Góra
 
w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 mieszczą się Wydziały:
Wydział I Cywilny
Wydział II Karny ; Sekcja ds. Wykroczeń
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 
w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 mieszczą się Wydziały:
 Wydział V Gospodarczy
Wydział VI Ksiąg Wieczystych
 
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej urzęduje w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
przy ul. Mickiewicza 21
Kasa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze mieści się w budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 21,
58-500 Jelenia Góra , tel.: 75 67 12 825, e-mail: srjg.ksiegowosc@jelenia-gora.sr.gov.pl
Właściwość miejscowa i rzeczowa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze :
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze obejmuje:
  • miasto: Jelenia Góra
  • gminy: Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Starą Kamienicę.
Właściwość rzeczowa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:
  • I Wydział Cywilny – sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu,
  • II Wydział Karny – sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu,
  • III Wydział Rodzinny i Nieletnich – sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu,
  • IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości tego Sądu, 
  • V Wydział Gospodarczy – sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej oraz sprawy upadłościowe i naprawcze z obszaru właściwości tego Sądu,
  • VI Wydział Ksiąg Wieczystych – sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.
 
Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim
59-600 Lwówek Śląski
- ul. Jaśkiewicza 12 - I Wydział Cywilny i II Wydział Karny
oraz
- Al. Wojska Polskiego 7 - III Wydział Rodzinny i Nieletnich i IV Wydział Ksiąg Wieczystych
 
Sąd Rejonowy w Lubaniu
- ul. Plac 3-go Maja 12, 59-800 Lubań ( I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III
Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy, Biuro Podawcze, Księga Należności
Sądowych, Kuratorzy dla Dorosłych, Kuratorzy dla Nieletnich);
- ul. Armii Krajowej 31, 59-800 Lubań ( V Wydział Ksiąg Wieczystych)
 
Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze
Aleja Wojska Polskiego 36
58-400 Kamienna Góra
 
Sąd Rejonowy w Bolesławcu
ul. Sądowa 1
59-700 Bolesławiec
 
Sąd Rejonowy w Zgorzelcu
ul. Poniatowskiego 2 - adres główny
oraz przy ul. Armii Krajowej 104
59-900 Zgorzelec
 
Sąd Rejonowy w Złotoryi
ul. Kolejowa 3
59-500 Złotoryja
 
Sąd Okręgowy w Legnicy
ul. Złotoryjska 40
59-220 Legnica
 
Sąd Rejonowy w Legnicy
- ul. Złotoryjska 19 (budynek główny: II Wydział Karny, V Wydział Gospodarczy, Oddziały)
- ul. Andersa 12-13 (III Wydział Rodzinny i Nieletnich,  IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, VI Wydział Ksiąg Wieczystych)
- ul. Kościuszki 1, 3 (I Wydział Cywilny)